Audit Energetic Industrie

Contactati-ne pentru detalii

Sunati-ne

+40745.51.51.53

Auditul Energetic pentru industrie este reglementat de legea  121/2014 si specifica ca pana la data de 5 decembrie 2015 societatile comerciale cu un consum de peste 1000 tep (tone echivalent petrol) anual sa contracteze un audit energetic industrial odata la 4 ani.

 

Preturi
Competitive
Calitatea
serviciilor
Conform Legii 121/2014 privind eficienta energetica,
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 1 august 2014

 Art.9 
(1) Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligatia:
a) sa efectueze o data la 4 ani un audit energetic pe intregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice;
 
(5) Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu exceptia IMM-urilor, sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 4 ani un audit energetic realizat de o  persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.
 
(7) Operatorii economici prevazuti la alin. (1), (2) si (5) care nu au realizat audituri energetice pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligati sa le realizeze pana la 5 decembrie 2015.
 
Art. 18
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a);
f) nerespectarea de catre operatorii economici a prevederilor art. 9 alin. (7).
 
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza, dupa cum urmeaza:
a) contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei, calculata proportional cu marimea consumului, 
f) contraventiile prevazute la alin. (1) lit. f), cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei;

Societatea noastra poate sa intocmeasca Auditul Energetic Complex (Electroenergetic si Termoenergetic) astfel incat sa poata fi reflectata fidel partea de activitate consumatoare de energie a societatii dumneavoastra si sa gasim solutiile optime de imbunatatire a consumului energetic.

pas 1. se determina temperatura aerului exterior
pas 2. se determina emisivitatea elementului de masurat
pas 3 se determina reflexivitatea elementului de masurat

Contactati-ne si sa vom servi cu placere!

Contactati-ne

Contactati Experti

...
Dan Sumalan -Fondator